Program ZKO dla Zamościa

Zamojska Koalicja Wyborcza

Pełna wersja programu do pobrania

Zapraszam Państwa również do przeczytania skrótu programu wyborczego(poniżej) , który zamierzam jako Prezydent Miasta Zamość realizować.


Zamość dla mieszkańców

1. Zamojska Karta Mieszkańca - zniżki i uprawnienia dla mieszkańców
2. Bezpłatne żłobki i przedszkola
3. Zniżki lub bezpłatne korzystanie z instytucji miejskich
4. Nieodpłatne przejazdy MZK, rozwój transportu publicznego
5. Rzecznik niepełnosprawnych – osoba z niepełnosprawnością
6. Program dla Seniorów

Bezpieczeństwo

1. Nie dla spalarni śmieci w Zamościu.
2. Program antysmogowy.
3. Podniesienie bezpieczeństwa na osiedlach, na drogach, w szkołach.
4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.
5. Podniesienie bezpieczeństwa socjalnego.

Rozwój gospodarczy

1. Wsparcie rozwoju firm lokalnych.
2. Profesjonalne wsparcie inwestycji zewnętrznych i aktywne ich pozyskiwanie.
3. Minimum 1000 NOWYCH atrakcyjnych miejsc pracy w produkcji i usługach.
4. Wydłużenie sezonu turystycznego i minimum 500 miejsc pracy w turystyce.

Społeczeństwo obywatelskie

1. Sesje Rady Miasta w soboty lub po godzinie 16.00.
2. Pełna jawność pracy Urzędu Miasta i jednostek podległych.
3. Wsparcie inicjatyw obywatelskich.
4. Dodatkowe uprawnienia Młodzieżowej Rady Miasta.

Zatrzymanie wyludniania się Zamościa

Przez ostatnie 3 lata ubyło prawie 2 tysiące mieszkańców Zamościa. Zatrzymamy ten proces.

Inwestycje miejskie

1. Tworzenie miasta inteligentnego „smart city”.
2. Remonty i przebudowy głównych ulic. Udrożnienie ruchu.
3. Montaż „odliczaczy” przy sygnalizacji świetlnej.
4.Remonty i budowa dróg osiedlowych.
5.Uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych.
6.Spójna sieć asfaltowych dróg rowerowych.
7. Tereny zielone dla mieszkańców. Program nasadzeń drzew i krzewów.

Kultura i rozrywka

1. Szerszy dostęp do kultury dla mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży.
2. Wyższe płace dla pracowników kultury.
3. Powołanie plastyka miejskiego, którego zadaniem będzie dbałość o estetykę miasta.
4. Przebudowa Zamojskiego Domu Kultury.
5. Propagowanie wśród przedsiębiorców mecenatu nad kulturą.

Sport, rekreacja, wypoczynek

1. Dostępność bazy sportowej i rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców.
2. Rozwój imprez masowych.
3. Osiedlowe kompleksy tanich basenów otwartych na okres maj – wrzesień.
4. Lepszy rozwój zamojskich klubów sportowych.
3. Program dla działkowców.

Urząd Miasta i jednostki podległe

1. Kompetencje i życzliwość dla mieszkańców – jedyne kryteria zatrudnienia.
2. System okresowej oceny pracowników – jedyne kryterium awansu i nagród.
3. Niezależny audyt i kontrola.