Odoo CMS - a big picture

Miasto i mieszkańcy


Jakość pracy samorządu jest uzależniona od włączenia się w te prace szerokich grup społecznych. Nie można dobrze zarządzać miastem gdy decyzje będą oparte o pomysły jednej osoby czy wąskiej grupy osób. Dlatego tak istotne jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, które czynnie włączy się w zarządzanie miastem. Chcę by mieszkańcy mogli realizować swoje inicjatywy z pomocą urzędu.

Bezpieczeństwo


Mieszkańcy Zamościa przede wszystkim chcą czuć się bezpieczni. Bezpieczeństwo ma jednak wiele aspektów i należy na nie patrzeć całościowo. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa mienia wspólnego i prywatnego, czystości, środowiska i jakości życia. Ważne też jest poczucie pewności, że Zamość będzie się rozwijał.

Gospodarka


Zamość położony jest w regionie o niskich dochodach mieszkańców.  Pozyskanie kapitału zewnętrznego służyć winno inwestycjom bezpośrednim tworzącym dobrze płatne miejsca pracy przy produkcji towarów lub świadczeniu usług. Zamość potrzebuje systemowego działania, które pozwoli zdobyć dużego inwestora,
 

Turystyka
 

Trwałe zwiększenie znaczenia turystyki w Zamościu wymaga podjęcia działań mających na celu wydłużenie sezonu turystycznego w Zamościu oraz przedefiniowanie grupy docelowej, do której kierowana będzie w pierwszej kolejności oferta turystyczna Zamościa.

Ograniczenie migracji


Podstawowym warunkiem zatrzymania migracji mieszkańców poza Zamość pozostaje oczywiście dynamiczny rozwój gospodarczy i możliwość uzyskiwania godnego wynagrodzenia. Jednocześnie celem strategicznym winno być połączenie Zamościa z Gminą Zamość w celu zwiększenia konkurencyjności.

Infrastruktura


Decydując się na inwestycje w infrastrukturę władze samorządowe nie mogą się kierować politycznym interesem ale muszą patrzeć długofalowo jakie korzyści przyniesie dana inwestycja. Czy umożliwi ona osiąganie w przyszłości większych dochodów przez Zamość (w tym zatrzymanie mieszkańców)..

Kultura i rozrywka
 

Kultura określa jakość życia w wymiarze intelektualnym, społecznym i materialnym. Tymczasem dla wielu stanowi ona niepotrzebny punkt w spisie wydatków. Brakuje spojrzenia na to, że to szeroko pojęta kultura pełni funkcję wychowawczą oraz współdecyduje o rozwoju gospodarczym i społecznym oraz poziomie dobrobytu i zadowolenia z życia.

Sport, rekreacja, wypoczynek
 

Kultura fizyczna, sport, rekreacja – są to bardzo ważne elementy życia społeczności. Z jednej strony powszechne uprawianie sportu jest działaniem profilaktycznym dla wszystkich mieszkańców. Jest istotnym elementem procesu wychowawczego młodzieży. Tworzy także społeczności kibiców zawiązane wokół klubu lub wybitnego sportowca.

Organizacja pracy w urzędach
 

Mimo szumnych zapowiedzi zmiany na lepsze możemy zaobserwować, że przy organizowaniu konkursów na stanowiska kierownicze lokalna prasa była w stanie znacznie wcześniej wskazać kto zajmie konkretne stanowisko. Pracownicy urzędu muszą mieć przejrzyste zasady awansu i kariery tak by móc spokojnie pracować i nie obawać się o swoją przyszłość.

Galeria zdjęć

Odoo CMS - Gallery sample
Odoo CMS - Gallery sample
Odoo CMS - Gallery sample
Odoo CMS - Gallery sample
Odoo CMS - Gallery sample